STRONA GŁÓWNA
 Jak nas znaleźć?
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Partnerzy GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  przy Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej
  ul. 1 Maja 16
  28-500 Kazimierza Wielka
  tel./fax.: (041) 35 01 099
  e-mail: kw.kokgci@vp.pl

   


  Jest jednostką budżetową Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka. Powstało staraniem władz gminnych przy finansowej pomocy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

  Gminne Centrum Informacji przy Kazimierskim Ośrodku Kultury w Kazimierzy Wielkiej świadczy usługi od listopada 2005r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 8.00 do 18.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo,
  - informacyjnej,
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.


  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Kazimierza Wielka, powiatu Kazimierskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa mazowieckiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE