STRONA GŁÓWNA
 Jak nas znaleźć?
 Informacje o GCI
 Regulamin GCI
 Partnerzy GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 • Partnerzy GCI

  Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej

  ul. T. Kościuszki 12

  tel. (0-41) 35 21 937

  fax. (0-41) 35 21 956

  www.kazimierzawielka.pl

  Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej

  ul. Partyzantów 29

  tel. (0-41) 35 22 991

  fax. (0-41) 35 22 014

  www.pupkazimierzawielka.pl

  Niepubliczne Technikum Zawodowe

  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

  ul. Kolejowa 27

  28 - 500 Kazimierza Wielka

  tel. (0-41) 35 22 698

  www.zdz.kielce.pl

  e - mail: kwokz@zdz.kielce.pl

  Cech Rzemieślników, Kupców i Przedsiębiorców

  w Kazimierzy Wielkiej

  ul. Sienkiewicza 37

  tel. (0-41) 35 21 363